Jak rychle se dá jet s karavanem v zemích EU

Jak rychle se dá jet s karavanem v zemích EU

Pokud se chystáte cestovat po Evropě, musíte počítat s tím, že v každém státu platí různé maximální povolené rychlosti. Sestavili jsme pro vás seznam rychlostních limitů pro obytné vozy a karavany v různých evropských zemích. 

STÁT

VOZIDLO

OBEC
(KM/H)

OSTATNÍ SILNICE
(KM/H)

DÁLNICE
(KM/H)

ŠVÝCARSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80

100

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

80-100

120

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80-100

100

ŠPANĚLSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

70-80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

80-90

100

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

90

SLOVINSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80

80

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

90

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

80

SLOVENSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80

80-130

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

90

Obytný automobil do 3,5 t

50

90

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

100

RAKOUSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

100

100

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

100

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

70

80

POLSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50-60 (22-6 hod.)

70

80

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50-60 (22-6 hod.)

70

80

Obytný automobil do 3,5 t

50-60 (22-6 hod.)

70

80

Obytný automobil nad 3,5 t

50-60 (22-6 hod.)

70

80

NORSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80

80

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

80

90-100

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

80

NIZOZEMSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80-90

90

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

80-90

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

80

NĚMECKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80

100

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

100

Obytný automobil do 3,5 t

50

100

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

100

MAĎARSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

70

80

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

70

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

90-110

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

70

80

ITÁLIE

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

70

100

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

90-110

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

100

CHORVATSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

80

80

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

70

80

Obytný automobil do 3,5 t

50

90

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80

90

FRANCIE

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

90-110

130

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

80-90

90

Obytný automobil do 3,5 t

50

90-110

130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

80-100

110

DÁNSKO

Automobil + přívěs do 3,5 t

50

70

80

Automobil + přívěs nad 3,5 t

50

70

70

Obytný automobil do 3,5 t

50

80-90

110-130

Obytný automobil nad 3,5 t

50

70

70

 

Kromě dodržování rychlostních limitů nezapomeňte na další důležitá pravidla silničního provozu:

  • Na dálnici jezdíme zásadně v pravém pruhu kromě předjíždění.
  • Dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
  • Při zastavení v koloně nesmíme zapomenout na vytvoření tzv. záchranářské uličky.
  • Jedeme tak rychle, abychom stačili bezpečně zastavit na vzdálenost, na kterou máme rozhled.
  • Přejíždíme z pruhu do pruhu jen se zapnutým blinkrem.
  • Sledujeme provoz nejen před sebou, ale i za sebou.
  • Blížíme-li se ke konci stojící či pomalu jedoucí kolony, včas zapneme varovné blinkry.
  • Na krajnici vjíždíme jen v případě nouzového zastavení či při vytváření záchranářské uličky.

 Zdroj: https://www.autoklub.cz